Commerce

বাধ্যতামূলক বিষয় (বাণিজ্য শাখা) ঃ

(১) ইংৰাজী,

(২) আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা (অসমীয়া / বিকল্প ইংৰাজা),

(৩) হিচাব-বিদ্যা (Accountancy),

(৪) ব্যৱসায় অধ্যয়ন (Business Studies)

(৫) পৰিবেশ শিক্ষা (প্রথম বর্ষৰ বাবে) 

 

ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ

(১) বেংকিং (Banking),

(২) অর্থবিজ্ঞান (Economics)

(৩) বাণিজ্যিক গণিত আৰু প্ৰাৰম্ভিক পৰিসংখ্যা (Commercial Ariti

& Elements of Statistics)

 

Dept. of Commerce

1. Jaba Bayan, M.Com. (H.O.D)

2. Himan chandra Das, M.Com., B.Mus. (d’ble)