Commerce

বাধ্যতামূলক বিষয় (বাণিজ্য শাখা) ঃ

(১) ইংৰাজী,

(২) আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা (অসমীয়া / বিকল্প ইংৰাজা),

(৩) হিচাব-বিদ্যা (Accountancy),

(৪) ব্যৱসায় অধ্যয়ন (Business Studies)

(৫) পৰিবেশ শিক্ষা (প্রথম বর্ষৰ বাবে) 

ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ

(১) বেংকিং (Banking),

(২) অর্থবিজ্ঞান (Economics)

Dept. of Commerce

1. Jaba Bayan, M.Com, B.Ed. (H.O.D)

2. Himan chandra Das, M.Com., B.Mus. (d’ble)

3. Tamasha Choudhury, M.Com.